page_banner

Кој е јапонскиот царински код за p-tert-octylphenol?

Кинеското име за p-tert-octylphenol
Кинески алијас октилфенол;4-(1,1,3, 3-тетраметилбутил) фенол;4-(терцијарен октилфенол);4-терц-октилфенол;
Се нарекува 4-терц-октилфенол
4-(2,4, 4-триметилпентан-2-ил)фенол;р-терц-октилфенол;4 - (1,1,3,3 - тетраметилбутил) фенол;т-октилфенол;4-Терц-октилфенол;терц-октилфенол;
CAS број 140-66-9

Јапонски царински код (ХС-шифра): 290719990
Резиме: HS: 290719990. Други монофеноли.Општа тарифа:.Тарифа на СТО: тарифа за ГСП:.


Време на објавување: Февруари 20-2023