page_banner

Кои се суровините и низводните производи на 4-терц-бутилфенол?

Основни информации:
Кинеското име е 4-терц-бутил фенол
Кинески алијас р-терц-бутилфенол;4-хидрокси-1-терц-бутилбензен;4-(1, 1-диметил етил) фенол;
Се нарекува 4-терц-бутилфенол
р-терц-бутилфенол;4-терц-бутилфенол;
CAS број 98-54-4

Нагорно суровина
CAS број Кинеско име
123324-71-0 4-терц-бутилфенилборна киселина
3972-65-4, 4-терц-бутил бромобензен
35779-04-5 4-терц-бутил јодобензен
75-65-0 терц-бутанол
108-95-2 фенол

Низводно производ
Име на CAS број
98-54-4, 4-терц-бутил фенол
106-94-5 пропан бромид
75-88-7 хлоротрифлуороетан
7664-93-9 сулфурна киселина
7697-37-2 азотна киселина


Време на објавување: Февруари 20-2023