page_banner

Главни употреби и методи на производство на р-терц-октилфенол

1. Главни употреби на р-терц-октилфенол
p-tert-octylphenol е суровина и посредник на фината хемиска индустрија, како што е синтезата на октил фенол формалдехид смола, широко користен во адитиви за масло, мастило, материјали за изолација на кабел, мастило за печатење, боја, лепило, светлосен стабилизатор и друго производство полиња.Синтеза на нејонски сурфактант, широко користен во детергенти, пестицидни емулгатори, текстилни бои и други производи.Помошните помагала од синтетичка гума се незаменливи за производство на радијални гуми.

2. Метод на производство на р-терц-октилфенол
Температурата на реакцијата на фенол и диизобутен беше 80 ℃, а катализаторот беше смола за размена на катјони.Производите на реакција беа главно р-тероктилфенол, приносот беше повеќе од 87%, а исто така беа формирани р-терц-октилфенол и р-дитероктилфенол, а чистотата на р-тероктилфенол беше повеќе од 98% по дестилација и прочистување.Суровината диизобутилен е добиена со изобутиленска олигомеризација.


Време на објавување: Февруари 20-2023